Maciej Nikodem, dr inż.


Kontakt:

Pokój: 105, Budynek: C-3

Tel.: +48 71 320-2752

Fax: +48 71 321-2677 , Tel. biurowy: +48 71 320-2745

maciej.nikodem@pwr.wroc.pl

Maciej Nikodem

Kryptografia i bezpieczeństwo systemów o ograniczonych zasobach (m.in. kart mikroprocesorowych, systemów wbudowanych, bezprzewodowych sieci czujników) to obszar zainteresowań, który ukierunkował moją pracę magisterską a później doktorską. Efektem tych zainteresowań jest praca doktorska, poświęcona ochronie urządzeń kryptograficznych przed atakami z uszkodzeniami, którą obroniłem w 2008 na wydziale Elektroniki, PWr. Od tego casu moje zainteresowania badawcze uległy zmianom i skupiają się na systemach wbudowanych, głównie na zastosowaniach, oraz metodach organizacji i zarządzania bezprzewodowymi sieciami czujników (WSN), m.in. algorytmach routingu, doboru mocy nadajników, lokalizacji. Biorę również udział w pracach nad wykorzystaniem układów rekonfigurowalnych do modelowania zachowania termicznego złożonych układów cyfrowych. 

Przez ponad 5 lat współpracowałem z firmą Surfland Deweloper System Sp. z o.o. rozwijającą oprogramowanie do obsługi procesu sprzedaży w firmach deweloperskich. Zajmowałem się tworzeniem oprogramowania, specyfikowaniem potrzeb klienta i szkoleniami. W tym czasie oprogramowanie zostało wdrożone w ponad 60 firmach działających na terenie całej Polski. W 2009 roku byłem jednym ze współautorów analizy (nie)bezpieczeństwa kart mikroprocesorowych, która była przygotowywana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na zalecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Analiza była jednym z elementów przygotowania do wdrożenia w Polsce systemu elektronicznych dokumentów tożsamości - eID. W latach 2011-2012, w ramach programu Zielony Transfer, odbyłem roczny staż w firmie Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. gdzie zajmowałem się przeniesieniem fragmentów symulacji programowych do układów rekonfigurowalnych FPGA. Jednym z efektór tego stażu sa prace naukowe i projekt badawczy z zakresu analizy zachowań termicznych w układach rekonfigurowalnych. Pod koniec roku 2012 odbyłem dwumiesięczne szkolenie na Stanford University (Palo Alto, CA, USA) w ramach programu TOP 500 Innovators, i krótki staż w dziale Wireless Unit firmy CISCO Systems zajmującym się rozwiązaniami lokalizacji urządzeń w sieciach WiFi. Od września 2013 roku współpracuję z firmą MT-Silesia Sp. z o.o. nad opracowaniem systemu wykorzystującym sieci bezprzewodowe małej mocy (IEEE 802.15.4) do lokalizacji osób i zasobów w kopalniach podziemnych. 

Jestem głownym inicjatorem corocznych projektów zespołowych we współpracy z przemysłem (kurs dla studentów 3 roku studiów inżynierskich) oraz organizatorem Konferencji Projektów Zespołowych. Jest to jednodniowa prezentacja projektów studenckich w której biorą udział studenci, przedstawiciele przemysłu  i pracownicy uczelni. 

Aktualne projekty badawcze i dydaktyczne

 1. Modeling and simulation of thermal behaviour of many-core processors using FPGA (co-PI)
 2. Projekty Zespołowe i Konferencja Projektów Zespołowych 2015

Zakończone projekty

 

 1. Sieć o zaawansowanej inteligencji zwiększająca efektywność oraz bezpieczeństwo kopalni podziemnych i głębinowych, 10.2013-09.2014
 2. Long time operating and robust wireless sensor networks with application to environment monitoring and threat alarming, 2012-2014
 3. Zielony transfer - Information and Communication Technology in Greenhouse Gases Emission Reduction, 2011-2012
 4. Negative differential resistance devices and synthesis of logic gates and circuits, 2010-2012
 5. Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment - modelling and monitoring of threats, 2009-2011

 

Materiały dydaktyczne

 • Ochrona i poufnośc danych
 • Kodowanie i szyfrowanie danych:
  • wszystkie informacje i dokumenty znajdują się tutaj
  • proszę założyć podkatalogi na GDrive dla swoich projektów. Proszę nazwy katalogów utrzymać w formacie "Nazwisko1Nazwisko2_slowo_kluczowe_lub_fragment_tytułu"
  • założony katalog proszę udostępnić do wglądu lub edycji dla uzytkownika: maciej.nikodem@pwr.wroc.pl
  • w katalogach proszę umieszczać kolejne wersje projektów i istotne materiały. Proszę zacząć od harmonogramu projektu, planu spotkań w trakcie jego realizacji, oraz krótkiego opisu co w ramach projektu chcą Państwo zrobić.
  • proszę przygotować harmonogram prac w ramach projektu w terminie do 17.10.2014 (grupa nieparzysta) i 24.10.2014 (grupa parzysta)
  • materiały dot kodu BCH i RS:Ostatnie publikacje


Artykuły w czasopismach

P. Weber, M. Zagrabski, B. Wojciechowski, M. Nikodem, K. Kȩpa, and K. Berezowski : Calibration of RO-based temperature sensors for a toolset for measuring thermal behavior of FPGA devices, Microelectronics Journal, ISSN: 0026-2692, 2014, URL, DOI, BibTeX
@ARTICLE{Weber2014,
 author = {Paweł Weber and Maciej Zagrabski and Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem and Krzysztof Kȩpa and Krzysztof Berezowski},
 title = {{Calibration of RO-based temperature sensors for a toolset for measuring thermal behavior of FPGA devices}},
 journal = {{Microelectronics Journal}},
 publisher = {{Elsevier}},
 number = {0},
 month = {Jul},
 year = {2014},
 issn = {0026-2692},
 doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2014.06.004},
 url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026269214002031},
 keywords = {process variance}
}
Download BibTeX
M. Nikodem : Synthesis of multithreshold threshold gates based on negative differential resistance devices, IET Circuits, Devices & Systems, vol.7(5), ISSN: 1751-8598, 2013, pp. 232-242, DOI, BibTeX
@ARTICLE{2013a,
 author = {Maciej Nikodem},
 title = {{Synthesis of multithreshold threshold gates based on negative differential resistance devices}},
 journal = {{IET Circuits, Devices & Systems}},
 volume = {7},
 number = {5},
 month = {Sep},
 year = {2013},
 issn = {1751-8598},
 pages = {232-242},
 doi = {http://dx.doi.org/10.1049/iet-cds.2012.0368}
}
Download BibTeX
M. Słabicki, M. Nikodem, B. Wojciechowski, and T. Surmacz : Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, ISSN: 2082-9892, 2012, pp. 3-9, BibTeX
@ARTICLE{wsnBiuletyn,
 author = {M. Słabicki and M. Nikodem and B. Wojciechowski and T. Surmacz},
 title = {{Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach}},
 journal = {{Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka}},
 volume = {2},
 year = {2012},
 issn = {2082-9892},
 pages = {3-9}
}
Download BibTeX
M. Nikodem and K. Kępa : Hardware accelerated simulation of crest factor reduction block for mobile telecommunications, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.58(4), 2012, pp. 363-368, DOI, BibTeX
@ARTICLE{Nikodem2012a,
 author = {Maciej Nikodem and Krzysztof Kępa},
 title = {{Hardware accelerated simulation of crest factor reduction block for mobile telecommunications}},
 journal = {{International Journal of Electronics and Telecommunications}},
 volume = {58},
 number = {4},
 year = {2012},
 pages = {363-368},
 doi = {http://www.degruyter.com/view/j/eletel.2012.58.issue-4/v10177-012-0050-2/v10177-012-0050-2.xml}
}
Download BibTeX
M. Nikodem, M. Bawiec, and J. Biernat : Synthesis of generalised threshold gates and multi threshold threshold gates, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.58(1), 2012, pp. 49-54, DOI, BibTeX
@ARTICLE{2012a,
 author = {Maciej Nikodem and Marek Bawiec and Janysz Biernat},
 title = {{Synthesis of generalised threshold gates and multi threshold threshold gates}},
 journal = {{International Journal of Electronics and Telecommunications}},
 volume = {58},
 number = {1},
 year = {2012},
 pages = {49-54},
 doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10177-012-0007-5}
}
Download BibTeX
J. Nikodem, M. Woda, and M. Nikodem : Spatial Communication Activity in Wireless Sensor Networks Based on Migrated Base Stations, 2012, BibTeX
@ARTICLE{nikodem2012spatial,
 author = {Jan Nikodem and Marek Woda and Maciej Nikodem},
 title = {{Spatial Communication Activity in Wireless Sensor Networks Based on Migrated Base Stations}},
 year = {2012}
}
Download BibTeX
J. Nikodem, M. Woda, M. Nikodem, and R. Klempous : Energy Awareness Spatial Routing in Wireless Sensors Network, Advances in information technology from artificial intelligence to virtual reality, 2011, pp. 112-127, BibTeX
@ARTICLE{nikodemenergy,
 author = {Jan Nikodem and Marek Woda and Maciej Nikodem and Ryszard Klempous},
 title = {{Energy Awareness Spatial Routing in Wireless Sensors Network}},
 journal = {{Advances in information technology from artificial intelligence to virtual reality}},
 year = {2011},
 pages = {112-127}
}
Download BibTeX
J. Nikodem, R. Klempous, M. Nikodem, M. Woda, and Z. Chaczko : Directed Cooperation in Multihop Wireless Sensors Network, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.56(1), 2010, pp. 7-12, BibTeX
@ARTICLE{nikodem2010directed,
 author = {Jan Nikodem and Ryszard Klempous and Maciej Nikodem and Marek Woda and Zenon Chaczko},
 title = {{Directed Cooperation in Multihop Wireless Sensors Network}},
 journal = {{International Journal of Electronics and Telecommunications}},
 publisher = {{Versita}},
 volume = {56},
 number = {1},
 year = {2010},
 pages = {7-12}
}
Download BibTeX
L. Krzywiecki, M. Kutylowski, and M. Nikodem : General anonymous key broadcasting via Lagrangian interpolation, Information Security, IET, vol.2(3), 2008, pp. 79-84, DOI, BibTeX
@ARTICLE{Krzywiecki2008,
 author = {L. Krzywiecki and M. Kutylowski and M. Nikodem},
 title = {{General anonymous key broadcasting via Lagrangian interpolation}},
 journal = {{Information Security, IET}},
 volume = {2},
 number = {3},
 month = {Sep},
 year = {2008},
 pages = {79-84},
 doi = {10.1049/iet-ifs:20070122},
 keywords = {lagrangian interpolation, broadcast encryption protocols, broadcast networks, general anonymous key broadcasting, key management scheme, system dynamics, broadcasting, cryptographic protocols, interpolation, }
}
Download BibTeX
M. Nikodem : ElGamal Signature Scheme Immune to Fault Analysis, Dependability of Computer Systems, International Conference on, 2008, pp. 355-362, DOI, BibTeX
@ARTICLE{Nikodem2008a,
 author = {M. Nikodem},
 title = {{ElGamal Signature Scheme Immune to Fault Analysis}},
 journal = {{Dependability of Computer Systems, International Conference on}},
 booktitle = {{Dependability of Computer Systems, International Conference on}},
 publisher = {{IEEE Computer Society}},
 volume = {0},
 year = {2008},
 pages = {355-362},
 doi = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/DepCoS-RELCOMEX.2008.55}
}
Download BibTeX

Artykuły konferencyjne

M. Nikodem and T. Jankowski : Wireless indoor localization technologies for improved safety, management and logistics, World Engineering Conference & Convention, 2015, BibTeX
@INPROCEEDINGS{2015a,
 author = {Maciej Nikodem and Tomasz Jankowski},
 title = {{Wireless indoor localization technologies for improved safety, management and logistics}},
 booktitle = {{World Engineering Conference & Convention}},
 month = {Dec},
 year = {2015},
 keywords = {localization, indoor, radio, low power}
}
Download BibTeX
G. Ergeerts, M. Nikodem, D. Subotic, T. Surmacz, B. Wojciechowski, P. De, and M. Weyn : DASH7 Alliance Protocol in Monitoring Applications, 10th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, 2015, BibTeX
@INPROCEEDINGS{2015a,
 author = {Glenn Ergeerts and Maciej Nikodem and Dragan Subotic and Tomasz Surmacz and Bartosz Wojciechowski and Paul De Meulenaere and Maarten Weyn},
 title = {{DASH7 Alliance Protocol in Monitoring Applications}},
 booktitle = {{10th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing}},
 month = {Nov},
 year = {2015},
 keywords = {dash7, application, wsn, low power, networks, radio}
}
Download BibTeX
A. Postawka, M. Nikodem, and P. Śliwiński : Daily Life Assitant, World Engineering Conference & Convention, 2015, BibTeX
@INPROCEEDINGS{2015a,
 author = {Aleksandra Postawka and Maciej Nikodem and Przemysław Śliwiński},
 title = {{Daily Life Assitant}},
 booktitle = {{World Engineering Conference & Convention}},
 month = {Nov},
 year = {2015}
}
Download BibTeX
M. Nikodem and T. Jankowski : Evaluation of ToF-based indoor localization for inaccurate distance measurements, IPIN 2015 : Sixth International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, IEEE, 2015, pp. 1-4, BibTeX
@INPROCEEDINGS{2015a,
 author = {Maciej Nikodem and Tomasz Jankowski},
 title = {{Evaluation of ToF-based indoor localization for inaccurate distance measurements}},
 booktitle = {{IPIN 2015 : Sixth International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation}},
 publisher = {{IEEE}},
 month = {Oct},
 year = {2015},
 pages = {1-4},
 keywords = {localization, indoor, radio, low power}
}
Download BibTeX
T. Jankowski, M. Bawiec, and M. Nikodem : Modeling Accuracy of Indoor Localization Systems, Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2015 - 15th International Conference, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 8-13, 2015, Revised Selected Papers, 2015, pp. 573-580, URL, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{DBLP:conf/eurocast/JankowskiBN15,
 author = {Tomasz Jankowski and Marek Bawiec and Maciej Nikodem},
 title = {{Modeling Accuracy of Indoor Localization Systems}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2015 - 15th International Conference, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 8-13, 2015, Revised Selected Papers}},
 year = {2015},
 pages = {573-580},
 doi = {10.1007/978-3-319-27340-2_71},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27340-2_71}
}
Download BibTeX
P. Weber, M. Zagrabski, P. Musz, K. Kępa, M. Nikodem, and B. Wojciechowski : Configurable heat generators for FPGAs, Proceedings of THERMINIC 2014 - 20th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, ISBN: 978-1-4799-5415-5, 2014, pp. 4, PDF, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{weber2014configurable,
 author = {Paweł Weber and Maciej Zagrabski and Przemysław Musz and Krzysztof Kępa and Maciej Nikodem and Bartosz Wojciechowski},
 title = {{Configurable heat generators for FPGAs}},
 booktitle = {{Proceedings of THERMINIC 2014 - 20th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems}},
 month = {Sep},
 year = {2014},
 isbn = {978-1-4799-5415-5},
 pages = {4},
 doi = {http://dx.doi.org/10.1109/THERMINIC.2014.6972506}
}
Download BibTeX
B. Wojciechowski, M. Nikodem, P. Weber, M. Zagrabski, and K. Kępa : Hardware microprocessor thermal emulation using synthetic heat sources and temperature sensors in FPGA, 20th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC), ISBN: 978-1-4799-5415-5, 2014, PDF, BibTeX
@INPROCEEDINGS{wojciechowski2014hardware,
 author = {Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem and Paweł Weber and Maciej Zagrabski and Krzysztof Kępa},
 title = {{Hardware microprocessor thermal emulation using synthetic heat sources and temperature sensors in FPGA}},
 publisher = {{20th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC)}},
 month = {Sep},
 year = {2014},
 isbn = {978-1-4799-5415-5}
}
Download BibTeX
M. Nikodem, M. Slabicki, T. Surmacz, and B. Wojciechowski : Transmission power control based on packet reception rate, New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2014 6th International Conference on, 2014, pp. 1-4, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{6814057,
 author = {M. Nikodem and M. Slabicki and T. Surmacz and B. Wojciechowski},
 title = {{Transmission power control based on packet reception rate}},
 booktitle = {{New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2014 6th International Conference on}},
 month = {Mar},
 year = {2014},
 pages = {1-4},
 doi = {10.1109/NTMS.2014.6814057},
 keywords = {communication channels, energy consumption, power control, power demand, radio transmitters, transceivers, wireless sensor networks}
}
Download BibTeX
P. Weber, M. Zagrabski, B. Wojciechowski, Krzysztof S. Berezowski, M. Nikodem, and K. Kepa : Toolset for Measuring Thermal Behavior of FPGA Devices, Proceedings of 19th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC 2013), ISBN: 978-1-4799-2271-0, 2013, pp. 48-53, PDF, BibTeX
@INPROCEEDINGS{2013a,
 author = {Paweł Weber and Maciej Zagrabski and Bartosz Wojciechowski and Krzysztof S. Berezowski and Maciej Nikodem and Krzysztof Kepa},
 title = {{Toolset for Measuring Thermal Behavior of FPGA Devices}},
 booktitle = {{Proceedings of 19th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC 2013)}},
 month = {Sep},
 year = {2013},
 isbn = {978-1-4799-2271-0},
 pages = {48-53}
}
Download BibTeX
B. Wojciechowski, M. Nikodem, and T. Surmacz : Clustering and Data Aggregation as Factors of Wireless Sensor Network Lifetime, Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011, Springer Berlin Heidelberg, 2012, pp. 497-504, URL, DOI, BibTeX
@INPROCEEDINGS{DBLP:conf/eurocast/WojciechowskiNS11,
 author = {B. Wojciechowski and M. Nikodem and T. Surmacz},
 title = {{Clustering and Data Aggregation as Factors of Wireless Sensor Network Lifetime}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011}},
 publisher = {{Springer Berlin Heidelberg}},
 volume = {6927},
 year = {2012},
 pages = {497-504},
 doi = {10.1007/978-3-642-27549-4_64},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27549-4_64},
 keywords = {wireless sensor networks, routing, clustering, data aggregation}
}
Download BibTeX

Rozdziały w książkach

J. Nikodem, R. Klempous, M. Nikodem, and Z. Chaczko : Improvement of spatial routing in WSN based on LQI or RSSI indicator, Springer, ISSN: 2193-9411, 2014, pp. 285-297, BibTeX
@INBOOK{2014a,
 author = {Jan Nikodem and Ryszard Klempous and Maciej Nikodem and Zenon Chaczko},
 title = {{Improvement of spatial routing in WSN based on LQI or RSSI indicator}},
 journal = {{Springer}},
 booktitle = {{Advanced methods and applications in computational intelligence}},
 volume = {6},
 year = {2014},
 issn = {2193-9411},
 pages = {285-297}
}
Download BibTeX
T. Surmacz, B. Wojciechowski, M. Nikodem, and M. Słabicki : On Testing Wireless Sensor Networks, New Results in Dependability and Computer Systems, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-00944-5, 2013, pp. 439-448, URL, DOI, BibTeX
@INBOOK{depcos2013_on_testing,
 author = {Tomasz Surmacz and Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem and Mariusz Słabicki},
 title = {{On Testing Wireless Sensor Networks}},
 booktitle = {{New Results in Dependability and Computer Systems}},
 publisher = {{Springer International Publishing}},
 volume = {224},
 year = {2013},
 isbn = {978-3-319-00944-5},
 pages = {439-448},
 doi = {10.1007/978-3-319-00945-2_40},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00945-2_40}
}
Download BibTeX
M. Nikodem, M. Bawiec, and T. Surmacz : Negative Difference Resistance and Its Application to Construct Boolean Logic Circuits, Computer networks : 17th conference, CN 2010, Ustroń, Poland, June 15-19, 2010: proceedings, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 39-48, DOI, BibTeX
@INBOOK{nikodem2010ndr,
 author = {M. Nikodem and M. Bawiec and T. Surmacz},
 title = {{Negative Difference Resistance and Its Application to Construct Boolean Logic Circuits}},
 booktitle = {{Computer networks : 17th conference, CN 2010, Ustroń, Poland, June 15-19, 2010: proceedings}},
 publisher = {{Springer, Berlin, Heidelberg}},
 volume = {79},
 month = {Jun},
 year = {2010},
 pages = {39-48},
 doi = {10.1007/978-3-642-13861-4_4}
}
Download BibTeX

Artykuł w książce

T. Surmacz, M. Słabicki, B. Wojciechowski, and M. Nikodem : Lessons Learned from the Deployment of Wireless Sensor Networks, Computer Networks, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-38864-4, 2013, pp. 76-85, URL, DOI, BibTeX
@INCOLLECTION{cn2013_lessons,
 author = {Tomasz Surmacz and Mariusz Słabicki and Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem},
 title = {{Lessons Learned from the Deployment of Wireless Sensor Networks}},
 booktitle = {{Computer Networks}},
 publisher = {{Springer Berlin Heidelberg}},
 volume = {370},
 month = {Jun},
 year = {2013},
 isbn = {978-3-642-38864-4},
 pages = {76-85},
 doi = {10.1007/978-3-642-38865-1_9},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38865-1_9},
 keywords = {wireless sensor networks, greenhouse monitoring, measurements}
}
Download BibTeX
J. Nikodem, Z. Chaczko, M. Nikodem, and R. Klempous : Smart and Cooperative Neighbourhood for Spatial Routing in Wireless Sensor Networks, Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications, Springer, 2013, pp. 167-184, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2013smart,
 author = {Jan Nikodem and Zenon Chaczko and Maciej Nikodem and Ryszard Klempous},
 title = {{Smart and Cooperative Neighbourhood for Spatial Routing in Wireless Sensor Networks}},
 booktitle = {{Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2013},
 pages = {167-184}
}
Download BibTeX
B. Wojciechowski, M. Nikodem, and T. Surmacz : Clustering and data aggregation as factors of wireless sensor network lifetime, Computer Aided Systems Theory--EUROCAST 2011, Springer, 2012, pp. 497-504, BibTeX
@INCOLLECTION{wojciechowski2012clustering,
 author = {Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem and Tomasz Surmacz},
 title = {{Clustering and data aggregation as factors of wireless sensor network lifetime}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory--EUROCAST 2011}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2012},
 pages = {497-504}
}
Download BibTeX
J. Nikodem, Z. Chaczko, M. Nikodem, R. Klempous, and R. Wickramasooriya : Combating Security Threats via Immunity and Adaptability in Cognitive Radio Networks, Recent Advances in Intelligent Engineering Systems, Springer, 2012, pp. 221-242, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2012combating,
 author = {Jan Nikodem and Zenon Chaczko and Maciej Nikodem and Ryszard Klempous and Ruckshan Wickramasooriya},
 title = {{Combating Security Threats via Immunity and Adaptability in Cognitive Radio Networks}},
 booktitle = {{Recent Advances in Intelligent Engineering Systems}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2012},
 pages = {221-242}
}
Download BibTeX
MarekA. Bawiec, B. Wojciechowski, M. Nikodem, and J. Biernat : Synthesis of Logic Circuits Based on Negative Differential Resistance Property, Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-27548-7, 2012, pp. 505-512, DOI, BibTeX
@INCOLLECTION{raey,
 author = {MarekA. Bawiec and Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem and Janusz Biernat},
 title = {{Synthesis of Logic Circuits Based on Negative Differential Resistance Property}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011}},
 publisher = {{Springer Berlin Heidelberg}},
 volume = {6927},
 year = {2012},
 isbn = {978-3-642-27548-7},
 pages = {505-512},
 doi = {10.1007/978-3-642-27549-4_65},
 keywords = {nanodevices, negative differential resistance, synthesis}
}
Download BibTeX
R. Pawlak, B. Wojciechowski, and M. Nikodem : New Simplified HEED Algorithm for Wireless Sensor Networks, Computer Networks, Springer, 2010, pp. 332-341, BibTeX
@INCOLLECTION{pawlak2010new,
 author = {Rafał Pawlak and Bartosz Wojciechowski and Maciej Nikodem},
 title = {{New Simplified HEED Algorithm for Wireless Sensor Networks}},
 booktitle = {{Computer Networks}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2010},
 pages = {332-341}
}
Download BibTeX
M. Nikodem, M. Bawiec, and T. Surmacz : Negative Difference Resistance and Its Application to Construct Boolean Logic Circuits, Computer Networks, Springer, 2010, pp. 39-48, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2010negative,
 author = {Maciej Nikodem and Marek Bawiec and Tomasz Surmacz},
 title = {{Negative Difference Resistance and Its Application to Construct Boolean Logic Circuits}},
 booktitle = {{Computer Networks}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2010},
 pages = {39-48}
}
Download BibTeX
M. Nikodem : Hardware implementation of artificial neural networks for arbitrary boolean functions with generalised threshold gate circuits, Advances in Soft Computing, Springer, 2010, pp. 303-314, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2010hardware,
 author = {Maciej Nikodem},
 title = {{Hardware implementation of artificial neural networks for arbitrary boolean functions with generalised threshold gate circuits}},
 booktitle = {{Advances in Soft Computing}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2010},
 pages = {303-314}
}
Download BibTeX
M. Nikodem : Boundary Scan Security Enhancements for a Cryptographic Hardware, Computer Aided Systems Theory-EUROCAST 2009, Springer, 2009, pp. 91-97, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2009boundary,
 author = {Maciej Nikodem},
 title = {{Boundary Scan Security Enhancements for a Cryptographic Hardware}},
 booktitle = {{Computer Aided Systems Theory-EUROCAST 2009}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2009},
 pages = {91-97}
}
Download BibTeX
M. Nikodem : DSA Signature Scheme Immune to the Fault Cryptanalysis, Smart Card Research and Advanced Applications, Springer, 2008, pp. 61-73, BibTeX
@INCOLLECTION{nikodem2008dsa,
 author = {Maciej Nikodem},
 title = {{DSA Signature Scheme Immune to the Fault Cryptanalysis}},
 booktitle = {{Smart Card Research and Advanced Applications}},
 publisher = {{Springer}},
 year = {2008},
 pages = {61-73}
}
Download BibTeX